Drift & Vedligehold

 

Drifts- og vedligeholdelsessystemet er udarbejdet til blandt andet zoologiske haver. Systemet indeholder alle arbejdsopgaver for alle bygninger og anlæg i haven. Derudover indeholder det en budgetdel, så der kan holdes øje med anlæggenes driftsomkostninger i timer eller kroner. Sidst men ikke mindst indeholder det alle data for drift og vedligehold i haven. Der kan findes datablade, og vedligeholdelsesplaner for alle bygninger og alt maskineri.

Som eksempel kan der køre ugentligt vedligehold på rensningsanlæggenes båndfiltre, hvor de renses, smøres og justeres. Skal der bestilles reservedele kan man hurtigt finde datablade på maskinerne så man er sikker på at få det rigtige i første omgang.

Drifts- og vedligeholdelsessystemet er hierarkisk opbygget. Alle huse og dertilhørende dele er nummererede og en enkelt del får så navn efter: bygning, afdeling, funktion, kategori og nummer. F.eks. vælges her at kigge på rensningsanlægget i “Den arktiske ring, Zoologisk Have København”:

Her ses at pumpen er navngivet efter afdeling (300 -Vandsystem), kategori (05 Vandbehandling), funktion (11 Pumpe) og nummer (01). Der kan ydermere tilføjes bygning, der foranstilles DBK-nummeret så det hedder 049 for bygningen – “DAR”. Altså 049-300-05-11-01. Med dette unikke nummer er der ingen tvivl om hvilket element der tales om, og man er derfor sikker på, når man er i bygningen, at det er den rigtige del man har fat i.

Ser vi dybere i drifts- og vedligeholdelsessystemet kan der læses hvordan pumpen skal vedligeholdes: “Kontrolleres dagligt for driftstemperatur, utætheder og lejestøj”. Altså køres der, i dette tilfælde, med tilstandsbaseret vedligehold. Vedligeholdelsesopgaven dukker op på medarbejdernes telefoner som arbejdsopgaver, og på den måde kan de altid se hvilke tilgængelige opgaver der skal udføres.

Alle vedligeholdelsesopgaver tilføjes til de enkelte anlægskorts hoved- eller delelementer. For hver opgave tildeles en frekvens som bestemmer hvor ofte det valgte vedligehold skal udføres og samtidig hvem der skal udføres det, hvor lang tid det tager og hvor mange materialeomkostninger der er ved opgaven.

Herunder ses hvordan budgetstyringen af drifts- og vedligeholdelsessystemet er udført i ZooPlanner.

Det er muligt at se hvor mange omkostninger der er i forskellige frekvenser. F.eks. ses det at der skal anvendes 200 kr. dagligt. Dette refererer til 1 mandetime til en morgenrundering af rensningsanlægget. Derudover ses det hvordan det resterende vedligehold i vandbehandlingsanlægget er fordelt ud over et år, og en samlet vedligeholdelsespulje på ca. kr. 305.000,-. Det ses samtidig hvem der skal udføre opgaven og hvornår opgaven sidst er blevet udført.