Filarkiv

Modulet filarkiv samler 3 typer filer

  • Brugermanualer
  • Sikkerhedsdatablade
  • Drift og vedligehold

Brugermanualer
Brugermanualer er beregnet til brugsanvisninger og manualer på udstyr, maskiner og elektronik m.m i en pågældende bygning.

Sikkerhedsdatablad
Sikkerhedsdatablade på kemikalier m.m. er lovpligtigt, og skal være til rådighed i bygningen hvor kemikaliet befinder sig. Sikkerhedsdatablade skal ALTID være opdateret og kan simpelt opdateres og registreres i PDF-form. Sikkerhedsbladene skal kategoriseres efter i hvilken bygning midlet findes og have et produktnavn, så det er søgbart.
Systemet er godkendt af arbejdstilsynet med det aber dabei at der findes ét fysisk eksemplar af sikkerhedsdatabladene i virksomheden.

Drift og vedligehold
Her samles datablade på fx pumper, Typenumre, modeller og m.m. her kan fx. tilføjes billeder af samme.